Bulgarian

Академия за приюти


Description
Този курс предоставя практически насоки и протоколи за ежедневните дейности на приютите, които поставят благосъстоянието на кучетата на първо място, задоволявайки основните им нужди и подготвяйки ги за успешно осиновяване.
Content
 • Съвети за навигация в курса
 • Модул 1: Въведение в благосъстоянието на животните и основните нужди на кучетата
 • Модул 2: Осигуряване на добро здраве, хранене и среда на кучето
 • Модул 3: Правилно поведение на кучета
 • Модул 4: Положителни преживявания
 • Модул 5: Подготовка за осиновяване
 • Модул 6: Насърчаване на осиновяването от приюта
 • Модул 7: Основно обучение на кучетата в приютите
 • Модул 8: Оценка на поведението на кучетата в приюта
 • Анкета
Completion rules
 • You must complete the units "Модул 1: Въведение в благосъстоянието на животните и основните нужди на кучетата, Модул 2: Осигуряване на добро здраве, хранене и среда на кучето, Модул 3: Правилно поведение на кучета, Модул 4: Положителни преживявания, Модул 5: Подготовка за осиновяване, Модул 6: Насърчаване на осиновяването от приюта, Модул 7: Основно обучение на кучетата в приютите, Модул 8: Оценка на поведението на кучетата в приюта, Анкета"
 • Leads to a certificate with a duration: Forever