Vietnamese

Khóa học thúc đẩy nhận nuôi thú cưng tại trạm cứu hộ


Description
Khóa học này cung cấp các hướng dẫn và quy trình thực tế cho hoạt động hàng ngày tại nơi trú ẩn, đặt phúc lợi của chó lên hàng đầu bằng cách đáp ứng các nhu cầu cơ bản của chó, đảm bảo chó được chuẩn bị sẵn sàng và thúc đẩy việc nhận nuôi.
Content
 • Mẹo điều hướng khóa học
 • 1 - Giới thiệu về Phúc lợi động vật và Nhu cầu cơ bản của chó
 • 2 - Sức khỏe, Dinh dưỡng & Môi trường của chó
 • 3 - Hành vi phù hợp của chó
 • 4 - Trải nghiệm tinh thần tích cực
 • 5 - Sẵn sàng được nhận nuôi
 • 6 - Thúc đẩy nhận nuôi tại nơi trú ẩn
 • 7 - Huấn luyện chó cơ bản tại nơi trú ẩn
 • 8 - Đánh giá hành vi của chó tại nơi trú ẩn
 • Khảo sát
Completion rules
 • You must complete the units "1 - Giới thiệu về Phúc lợi động vật và Nhu cầu cơ bản của chó, 2 - Sức khỏe, Dinh dưỡng & Môi trường của chó, 3 - Hành vi phù hợp của chó, 4 - Trải nghiệm tinh thần tích cực, 5 - Sẵn sàng được nhận nuôi, 6 - Thúc đẩy nhận nuôi tại nơi trú ẩn, 7 - Huấn luyện chó cơ bản tại nơi trú ẩn, 8 - Đánh giá hành vi của chó tại nơi trú ẩn, Khảo sát"
 • Leads to a certificate with a duration: Forever